Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach

ul. Izabelli 6 w Puławach

tel. 81 887 42 23

Aktualności

Podnoszenie świadomości na temat ekologii jest bardzo ważnym aspektem edukacji. Z tego też powodu 5 października w przedszkolu nr 13 […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Budujesz nowy obiekt? Wybierz najlepszy sposób na ogrzewanie i ciepłą wodę. Wybierz ciepło systemowe! Zobacz w jaki sposób możesz dołączyć […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Nowy BIULETYN  Polecamy lekturę. 
CZYTAJ WIĘCEJ
Jeśli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej, Islandia jest ewenementem na tle innych europejskich krajów. Praktycznie całość swojego zapotrzebowania zaspokaja z […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Ogrzewam mieszkanie, a nie planetę Wyobraź sobie miasto, w którym codziennie oddychasz czystym powietrzem. Parki i place zabaw pełne są […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Budu­jąc lub moder­ni­zu­jąc budy­nek, pro­jek­tanci i przy­szli zarządcy stają przed wybo­rem spo­sobu jego ogrze­wa­nia i zapew­nie­nia cie­płej wody. Dowiedz się, […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Często podczas pierwszych mrozów okazuje się, że nasze domy nie są na to przygotowane. Instalacja grzewcza to jeden z ważniejszych […]
CZYTAJ WIĘCEJ