Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne:
tel. 81 450 20 11
kom: 695-616-216

Aktualności

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy, ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rur stalowych dla zadania: „Modernizacja i przebudowa osiedlowej sieci cieplnej przy ulicy Czartoryskich i Waryńskiego oraz przyłącza ul. Partyzantów Puławach.” – ZAKOŃCZONE

Dodano: 10/08/2023