Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne:
tel. 81 450 20 11
kom: 695-616-216

Aktualności

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy, ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę izolacji, na potrzeby modernizacji komór i węzłów sieci CW i ZW przez OPEC Sp. z o.o. w Puławach. – ZAKOŃCZONY

Dodano: 05/04/2024