Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne:
tel. 81 450 20 11
kom: 695-616-216

Aktualności

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy, ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty remontowo – budowlane w budynku OPEC Sp. z o.o.  w Puławach przy ul. Kochanowskiego 16 w zakresie: Termomodernizacji i malowania elewacji wraz z niezbędnymi obróbkami. – ZAKOŃCZONY

Dodano: 24/08/2023