Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne:
tel. 81 450 20 11
kom: 695-616-216

Aktualności

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy, ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów preizolowanych, na potrzeby remontu osiedlowej sieci cieplnej wykonanej w technologii pianobetonu przy ulicach Cichockiego, Eustachiewicza, Piaskowa w Puławach. – ZAKOŃCZONE

Dodano: 08/04/2024