Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne:
tel. 81 450 20 11
kom: 695-616-216

Aktualności

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy, ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i wdrożenie infrastruktury sieciowej i serwerowej wraz z oprogramowaniem Windows oraz dostawę i wdrożenie serwera i urządzeń sieciowych oraz oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych w ramach programu priorytetowego nr 4.13„Zeroemisyjny system energetyczny Digitalizacja Sieci Ciepłowniczych” pn: „Optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej zasilającej mieszkańców Puław poprzez digitalizację infrastruktury Ciepłowniczej”  – ZAKOŃCZONY

Dodano: 01/12/2023